SEO (Search Engine Optimization)

การทำ SEO

สื่อโฆษณาที่มีการรับประกันการคืนเงิน หากท่านมี Website กับ superwebsite.com และต้องการให้ Website ของท่านติดอยู่ใน Google ลำดับต้นๆ ด้วย Keyword ที่ท่านสามารถเลือกให้สอดคล้องกับธุรกิจเฉพาะของท่านได้ โดยท่านสามารถติดต่อฝ่ายขายได้โดยตรงเพื่อทำการวิเคราะห์ Keyword + Website ของท่าน ไม่เกิน 2 วัน ท่านก็จะทราบผลเรื่องการวางงบประมาณในการทำ Search ได้ทันที

Web Directory หรือ Directories

Web Directory หรือ Directories บางทีเรียกว่า Link Directory คือ ระบบที่เก็บรวบรวมเว็บไซต์ไว้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มออกเป็นหมวดหมู่ย่อย ๆ ได้ด้วย เว็บไซต์ที่ถูกบันทึกในแต่ละกลุ่ม จะต้องมีหัวเรื่องหรือเนื้อหาที่สัมพันธ์กัน เว็บไดเรคทอรี่บางแห่งทำหน้าที่เป็น Search Engine ในตัวเองด้วย

Submission คือ การนำโดเมนเนมของคุณ ไปลงทะเบียนกับ Web Directory โดยเราจะเลือกจากเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมที่สูงๆ เช่น google.com, yahoo.com, sanook.com, kapook.com เป็นต้น เพื่อเป็นการกระจายสื่อให้กับเว็บไซต์ของลูกค้าได้กว้างขวางมากขึ้น การทำเช่นนี้ชื่อเว็บไซต์ของลูกค้าก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของประเภทสินค้าหรือบริการที่ลูกค้า

Submission เป็นวิธีีการหนึ่งที่สอดคล้องเรื่องการทำ SEO ด้วย ช่วยในการค้นหาเว็บไซต์ของคุณให้ค้นพบง่ายยิ่งขึ้น

ขั้นตอน การทำงาน 2 สัปดาห์ หลังจากรับข้อมูล ทางบริษัทเราจะ Submission เพียง 1 ครั้ง

10 เว็บไซต์

30 เว็บไซต์

5,000 บาท

10,000 บาท

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว