บริการลงข้อมูลเว็บไซต์

Additional Design Add data 1 Add data 2 Add data 3 Add data 4
ราคา
ราคาพิเศษ

3,000  บาท

ราคาพิเศษ

5,500  บาท

ราคาพิเศษ

10,000 บาท

ราคาพิเศษ

15,000 บาท

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
เพิ่มสินค้า (ไม่เกิน) 30 รายการ 60 รายการ 120 รายการ 200 รายการ
รูปภาพรวม (ไม่เกิน) 60 รูปภาพ 120 รูปภาพ 240 รูปภาพ 400 รูปภาพ
เนื้อหา (ไม่เกิน) 5 หน้า 10 หน้า 20 หน้า 25 หน้า

เงื่อนไขการลงข้อมูล

  1. บริการลงข้อมูลให้ภายในไม่เกิน 14 วัน หลังจากได้รับข้อมูล
  2. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว