เคล็ดลับการทำเว็บไซต์

การเคลียร์ค่าแคชเว็บไซต์ในเบราเซอร์ Google Chrome

กรณีนี้อาจเกิดขึ้นกับรูปภาพใหม่ที่เราอัพขึ้นไปแล้ว แต่เป็นชื่อเดียวกันเช่น sample.jpg กับ sample.jpg ซึ่งค่าแคชยังจำชื่ออยู่แต่เป็นชื่อของรูปภาพเดิมทำให้ดึงรูปภาพเดิมขึ้นมาแสดงผลแทน จึงต้องทำการเคลียค่าแคชให้กับเบราเซอร์เพื่อจะได้เห็นรูปภาพใหม่ที่เราอัพโหลดขึ้นไป ดังนี้

  1. เปิด Google Chrome ขึ้นมา สำหรับ Chrome for Windows กด Ctrl + Shift + Delete ส่วน Chrome for Mac OS X กด Command + Shift + Delete
  2. ในช่อง Obliterate the following items from ให้เลือก the beginning of time เป็นการเลือกเวลาในการเคลียค่า
  3. เลือกที่ช่อง Empty the cache
  4. กดปุ่ม Clear browsing data เพื่อล้างค่าแคชออก

หลังจากเคลียร์เสร็จแล้วลองเปิดหน้าเว็บไซต์ใหม่อีกครั้ง